Klimaløftet

Telinet Energi har siden vi kom på markedet i 2003 vært blant de aller rimeligste kraftleverandørene til norske husholdning.

Vi ønsker nå å bidra med noe mer og har fra 2008 lansert en helhetlig miljøprofil som gjenspeiler seg i alle ledd av virksomheten.

#

På bakgrunn av dette har vi avgitt klimaløftet:
«Vi forplikter oss til å følge opp nasjonale klimamål ved å:

  1. ha klimaplaner og -regnskap i egen virksomhet
  2. øke kunnskapen om klima og å gjennomføre tiltak i egen organisasjon
  3. engasjere kunder og forretningsforbindelser til også å bidra ved å redusere sine utslipp
  4. frivillig kunne kompensere helt eller delvis for egne utslipp ved å handle med klimakvoter»