Fornybar energi

Alle Telinets kunder får 100 % fornybar energi uten tillegg i prisen. Vi forklarer også hvordan systemet fungerer i vår nye informasjonsvideo på YouTube. Vi garanterer at det blir produsert like mye fornybar energi som den kraftmengden våre kunder bruker. Dette betyr at hver eneste krone våre kunder betaler går til kjøp av fornybar energi. Du er dermed med på å oppmuntre til økt produksjon av miljøvennlig kraft som kommer fra for eksempel sol, vind og regn.

NVE sin nasjonale varedeklarasjon
Informasjon om opprinnelsesgaranti fra Statnett
Telinet Energi AS følger ’Bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler i Norge

Du kan få ytterligere info på nettsidene www.ebl.no og www.nve.no

Telinet-Fornybar

Her er noen av våre mest populære strømavtaler – som selvsagt leveres med fornybar energi:

Strøm til innkjøpspris
Standard Variabel
Telinet Online
Fastpris 1 år
Markedskraft
Telinet Spotpris